Tepelné čerpadlo

Jak pracuje tepelné čerpadlo?

Princip práce je stejný jako u běžné ledničky,mrazáku nebo klimatizace.Tepelné čerpadlo má uzavřený oběh speciální chladící kapaliny,která se za nízkých teplot vypaří a absorbuje do sebe energii. Pára je stlačena kompresorem a tím se ohřeje.Za vyšší teploty pára předá teplo do topné vody,změní se na kapalinu a celý cyklus se znovu opakuje.

Příklad:

Stejně jako mraznička může odebírat teplo z potravin i při teplotě -20st., může tepelné čerpadlo pracovat a odebírat teplo ze vzduchu nebo ze zemně i při tak extrémně nízkých teplotách.

Topný faktor:

Topný faktor tepelného čerpadla vyjadřuje efektivitu jeho práce. Udává, kolikrát více energie tepelné čerpadlo dodá , než spotřebuje. Topný faktor klesá s klesající teplotou, při které energii získává.

Odkud získává energii?

Vzduch je v našich podmínkách nejběžnějším zdrojem tepla pro tepelná čerpadla. Výhodou je jednoduchá instalace tepelného čerpadla, nevyžadující vrty ani zemní práce.

 

Pokud chci získat energii ze země je to možné?

Pro získávání tepla ze země se musí provést hluboké vrty nebo položit povrchový zemní kolektor cca 1,2m pod povrch zemně. Topný faktor neklesá ani v největších mrazech, protože zemně má stabilní teplotu.
 

Jaký zvolit výkon tepelného čerpadla?

Tradiční zdroj tepla/kotel/ se volí o výkonu odpovídající tepelné ztrátě domu nebo vyšším. Protože je investice do tepelného čerpadla vyšší, jeho výkon se volí nižší.V extrémně chladných dnech pomáhají tepel.čerpadlu pokrýt potřebu tepla , tradiční zdroje tepla-elektřina,plyn,tuhá paliva apod. Vzhledem k malému počtu chladných dnů je zvýšení nákladů na provoz tradičního zdroje tepla minimální, ale ušetřená investice je velká. Doporučujeme tepelné čerpadlo o výkonu cca 70% tepené ztráty domu, které pokryje až 95% celoroční potřeby tepla.

Jaký topný systém zvolit při použití tepel.čerpadla?

Pro využití tepelného čerpadla je nejvhodnější zvolit nízkoteplotní topný systém). Nízkoteplotní topný systém spolehlivě vytápí dům na komfortní teplotu i při nízké teplotě topné vody.Čím nižší teplotu Váš topný systém vyžaduje, tím více ušetříte při vytápěním tepelným čerpadlem.
 

 

 

Kontakt

Instalaterství - topenářství

Miloš Nový
+420 721 786 377
Mladotice 139
Kralovice
331 41
e-mail:milosnovy54@seznam.cz


Jiří Čermák
+420 724 208 648
Ondřejov 26
Plasy
331 01
e-mail: jcinstal@seznam.cz