Tepelné čerpadlo

Jak pracuje tepelné čerpadlo?

Princip práce je stejný jako u běžné ledničky,mrazáku nebo klimatizace.Tepelné čerpadlo má uzavřený oběh speciální chladící kapaliny,která se za nízkých teplot vypaří a absorbuje do sebe energii. Pára je stlačena kompresorem a tím se ohřeje.Za vyšší teploty pára předá teplo do topné vody,změní se na kapalinu a celý cyklus se znovu opakuje.

                                                                                                     

Příklad:

Stejně jako mraznička může odebírat teplo z potravin i při teplotě -20st., může tepelné čerpadlo pracovat a odebírat teplo ze vzduchu nebo ze zemně i při tak extrémně nízkých teplotách.

Topný faktor:

Topný faktor tepelného čerpadla vyjadřuje efektivitu jeho práce. Udává, kolikrát více energie tepelné čerpadlo dodá , než spotřebuje. Topný faktor klesá s klesající teplotou, při které energii získává.

Odkud získává energii?

Vzduch je v našich podmínkách nejběžnějším zdrojem tepla pro tepelná čerpadla. Výhodou je jednoduchá instalace tepelného čerpadla, nevyžadující vrty ani zemní práce.

 

Jaký zvolit výkon tepelného čerpadla?

Tradiční zdroj tepla/kotel/ se volí o výkonu odpovídající tepelné ztrátě domu nebo vyšším. Protože je investice do tepelného čerpadla vyšší, jeho výkon se volí nižší.V extrémně chladných dnech pomáhají tepel.čerpadlu pokrýt potřebu tepla , tradiční zdroje tepla-elektřina,plyn,tuhá paliva apod. Vzhledem k malému počtu chladných dnů je zvýšení nákladů na provoz tradičního zdroje tepla minimální, ale ušetřená investice je velká. Doporučujeme tepelné čerpadlo o výkonu cca 70% tepené ztráty domu, které pokryje až 95% celoroční potřeby tepla.

 

Jaký topný systém zvolit při použití tepel.čerpadla?

Pro využití tepelného čerpadla je nejvhodnější zvolit nízkoteplotní topný systém). Nízkoteplotní topný systém spolehlivě vytápí dům na komfortní teplotu i při nízké teplotě topné vody. Čím nižší teplotu Váš topný systém vyžaduje, tím více ušetříte při vytápěním tepelným čerpadlem.
 

 

 

Kontakt

Instalaterství - topenářství

Miloš Nový
+420 721 786 377
Mladotice 139
Kralovice
331 41
e-mail:milosnovy54@seznam.cz


Jiří Čermák
+420 724 208 648
Ondřejov 26
Plasy
331 01
e-mail: jcinstal@seznam.cz